تبلیغات
ظهور 313 - اکبر عبدی اختتامیه جشنواره فجر را بهم ریخت؛ فقط مانده نقش یک دوجنسه را بازی کنم که قولش را هم گرفتم!
سه شنبه 25 بهمن 1390 | 03:43 ب.ظ
اکبر عبدی اختتامیه جشنواره فجر را بهم ریخت؛ فقط مانده نقش یک دوجنسه را بازی کنم که قولش را هم گرفتم!